Bestuur

Bestuur:

  • Alien Flinkert: Voorzitter, Contactpersoon dirigent en muziekcommissie
  • Wim Oldeman: Vice voorzitter, Contactpersoon voor band, techniek en materiaal
  • Margo Miedema: Secretaris, Beheer website en social media
  • Gerrie Goedhart: Penningmeester, lief & leed
  • Lineke van der Velde: Alg.lid, Contactpersoon voor kleding- en presentatie commissie