Bestuur

  • Wout Schouwstra: Voorzitter, Contactpersoon dirigent en beheer website
  • Wim Oldeman: Vice voorzitter, Contactpersoon voor band, techniek en materiaal
  • Ada Pit: Secretaris
  • Gerrie Goedhart: Penningmeester, lief & leed
  • Lineke van der Velde: Alg.lid, Contactpersoon voor kleding- en presentatie commissie en beheer social media